Zgodbe navdiha

ZGODBE NAVDIHA 

Kako povrniti ljudem občutek varnosti? 

Avtorji: Siol.net, Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO)

Foto: Zveza delovnih invalidov Slovenije (ZDIS) 

Si lahko predstavljate stisko ljudi, ki so nekoč v delovni nesreči postali invalidi, ta  mesec pa so jim poplave poškodovale njihove domove? Ker so invalidi, je  zanje občutek varnosti izjemnega pomena. Tega se zelo dobro zavedajo v Zvezi  delovnih invalidov Slovenije (ZDIS). Vanjo je vključenih 48.637 članov  – delovnih invalidov. Poplave so hudo prizadele kar 97 njihovih članov. Trije so  ostali brez hiš. 

Kako pomembno je pomagati ljudem, ki so v delovnih nesrečah postali invalidi, se  zavedajo tudi v Fundaciji za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij  (Fiho), ki je vezni člen med organizacijami in posamezniki, ki potrebujejo pomoč. S  svojimi sredstvi pomaga pri uresničevanju programov, ki zagotavljajo uresničevanje  osnovnih človekovih pravic. 

Zgornjesavinjsko medobčinsko društvo invalidov Mozirje, ki deluje na območju občin: Mozirje, Gornji Grad, Ljubno, Luče, Nazarje, Rečica ob Savinji in Solčava, je takoj priskočilo na pomoč prizadetim v poplavah. Foto: Zveza delovnih invalidov Slovenije (ZDIS) 

Ko se izkaže moč solidarnosti in povezanosti Kot pravi sekretarka ZDIS Tanja Hočevar, so poplave največ škode povzročile  njihovim članom v Zgornji Savinjski dolini in na Koroškem. Tam delujeta njihovi  društvi invalidov: Zgornjesavinjsko medobčinsko društvo invalidov Mozirje, kamor je  vključenih 828 članov iz občin Mozirje, Gornji Grad, Ljubno ob Savinji, Solčava, in  Društvo invalidov Mežiške doline, kamor so vključeni invalidi – 2.122 članov – štirih  občin Ravne na Koroškem, Črna na Koroškem, Mežica in Prevalje. Prve dni poplav je bilo v teh krajih po besedah Hočevarjeve vzpostavljanje stika z  njihovimi člani izjemno oteženo, saj so bili številni brez telefonskega signala in odrezani od sveta. Za zdaj imajo v zvezi podatke, da so 97 njihovih članov poplave  hudo prizadele, vsaj trije pa so ostali brez svojih domov. 

Vendar pa ti ljudje ne ostajajo brez pomoči. Nekaterim so že bili ponujeni nadomestni  domovi, prav tako so člani društev iz drugih koncev Slovenija takoj izkazali izredno  solidarnost: v Društvu invalidov Sevnica so nemudoma namenili pomoč invalidu iz  Mežiške doline; v društvih iz Celja in Žalca so člani prek družbenih omrežij zbrali več  kot osem tisoč evrov za materialno pomoč invalidom, ki so jih prizadele poplave.  Številni želijo pomagati tudi z oblačili in hrano. 

"Odziv naših članov je zelo velik, želijo pomagati prizadetim invalidom, prepričana  sem, da je številnim vlil ponovno upanje v prihodnost. Pomoči in solidarnosti med  tistimi, ki jih je življenje že prizadelo, med našimi člani nikoli ne zmanjka. To se  pokaže v dobrih časih, ko gredo naši člani na pomoč k invalidom, ki potrebujejo  pomoč pri opravljanju vsakodnevnih aktivnosti v različnih življenjskih razmerah. Prav  posebej pa pride do izraza v težkih časih, ko smo vsi Slovenci stopili skupaj, da si  med seboj pomagamo," pravi Hočevarjeva. 

Klik na sliko je galerija na https://www.siol.net

Kako deluje največja nacionalna invalidska  organizacija? 

Zveza delovnih invalidov Slovenije (ZDIS) je prostovoljno, nevladno in nepridobitno  združenje društev invalidov, ki deluje že od leta 1969 in bo prihodnje leto praznovalo  55. obletnico ustanovitve. Zveza šteje kar 48.637 članov, ki aktivno delujejo v 69  lokalnih društvih in pokrivajo vse občine v Sloveniji, je povedal predsednik  zveze Peter Bršek. 

Več izmed teh društev je tudi medobčinskih in sestavljajo tesno mrežo povezanosti  med člani, ki si med seboj pomagajo in izkazujejo solidarnost. V zvezo so vključeni  tako invalidi kot tudi zakoniti zastopniki invalidov, vsi pa si prizadevajo olajšati  življenjske razmere tistim, ki to najbolj potrebujejo. V zvezi delujejo večinoma  prostovoljci in laiki, dodatno pomoč ter finančna sredstva za izvajanje raznolikih  posebnih socialnih programov, tako na lokalni kot državni ravni, pa prejemajo tudi od  Fiha, ki se trudi biti zanesljiv in stabilen vir sredstev za človekoljubne organizacije. Sodelovanje med Zvezo in Fundacijo za financiranje invalidskih in humanitarnih  organizacij (Fiho) traja že vrsto let: s pomočjo finančnih sredstev Fiha je ZDIS pred  petnajstimi leti uredila prostore za društvo v občini Litija, prav tako so s pomočjo  sredstev te fundacije pomagali pridobiti poslovne prostore za društvo na Koroškem.  Ravno ta območja so bila v zadnjih tednih hudo prizadeta in prostori društev  poplavljeni. 

Predsednik ZDIS Bršek poudarja, da bodo zdaj morali večji poudarek nameniti  programom, ki so usmerjeni v lajšanje življenjskih pogojev njihovih članov, še zlasti  lajšanju življenja tistih članov zveze, ki so jih poplave najbolj prizadele. Samo lani so  bila na državni in lokalni ravni sredstva Fiha uporabljena za več kot 35 tisoč članov 

ZDIS, opravljenih je bilo 530.146 prostovoljnih ur, ki jih je na terenu opravilo 1.339  njihovih članov in zunanjih sodelavcev društva. 

Predsednik Zgornjesavinjskega MDI Mozirje Anton Gračner in predsednik Zveze delovnih invalidov Slovenije Peter Bršek. Foto: Zveza delovnih invalidov Slovenije (ZDIS) 

Četrt stoletja naše pomoči tistim, ki so je najbolj potrebni 

Oktobra letos Fundacija za financiranje humanitarnih in invalidskih organizacij (Fiho)  praznuje 25 let svojega delovanja. Fiho je vezni člen, ki skrbi za neposredno pomoč  najbolj ranljivim ljudem, saj (so)financira posebne socialne programe in storitve za  reševanje socialnih stisk in težav ter socialnih potreb posameznikov. Portal Siol.net in  fundacija Fiho sta v sodelovanju pripravila nekaj zgodb humanitarnih in invalidskih  organizacij, ki s svojimi programi pomagajo najranljivejšim posameznikom v  Sloveniji. Objavljali jih bomo ob koncih tedna. 

Kako lahko pomagate? 

ZVEZA DELOVNIH INVALIDOV SLOVENIJE 

Dunajska cesta 101
1000 Ljubljana
TRR: SI56 610000001368629
Koda namena: CHAR
Namen: POMOČ INVALIDOM POPLAVE
Sklic 00 0000 

Finančna pomoč bo razdeljena izključno fizičnim osebam – invalidom (in njihovim  družinam).