Slovesen podpis Poslovnika o delu KOO Dolenjske in Bele krajine

V mestni hiši v Novem mestu so vsa DI iz KOO Dolenjska in Bela krajina slovesno podpisala Poslovnik o delu KOO.

Peter BRŠEK, predsednik ZDIS je prisotnim orisal delovanje največje reprezentativne invalidske organizacije v Sloveniji – Zveze delovnih invalidov Slovenije v obdobju, ko je prevzel njeno vodenje. V prijetnem in sproščenem vzdušju so si prisotni izmenjali novice o svojem delu v DI. 
 

Fotografije: ZDIS