Aktivnosti zbora Knapovsko sonce, DI Trbovlje

Zveza delovnih invalidov Slovenije  v sodelovanju z društvi invalidov organizira že 24. let , razen v času epidemije revijo pevskih zborov.

V Trbovljah je pesem doma, saj je od nekdaj tkala močno vez med ljudmi, jim lajšala trdo delo v globini rudnika in tolažila v najtežjih trenutkih. V letu 2023 bomo  praznovali  130 letnico  zborovskega petja v Trbovljah.

Tudi v Društvu invalidov Trbovlje je več let tlela želja po ustanovitvi pevskega zbora in v novembru 2009 je bila uresničena, ko se je 25 amaterskih pevk in pevcev združilo v zbor z imenom KNAPOVSKO SONCE. 

V letih od ustanovitve  se je zbor počasi glasovno krepil in pesmi so začele bolj prijetno zveneti. Še vedno pa bi bili veseli novih  pevcev, predvsem tenoristov in basistov. 

Pod vodstvom požrtvovalne zborovodkinje go. Katarine Marolt potekajo vaje 1 x tedensko v prostorih društva.  Veliko njenega truda je  potrebno,  da nas uči zborovskega petja, saj bi večina pri petju ljudskih pesmi potegnila kar po domače. Zbor poje v glavnem narodne pesmi in pesmi slovenskih avtorjev. Nekatere pesmi predlagamo člani zbora, nekatere predlaga zborovodkinja, ki najbolje pozna naše sposobnosti petja. 

V letu 2018  - 12.05.2018 smo bili v sodelovanju z Zvezo delovnih invalidov Slovenije soorganizator 20. revije pevskih zborov ZDIS.

Trenutno prepeva v zboru  med 20 – 23 pevcev. Povprečna starost pevcev je preko 70 let in posledično, na vajah vedno kdo manjka. Tudi epidemija je pustila posledice, saj kar nekaj časa ni bilo vaj. V letu 2023 smo sodelovali na 24. reviji pevskih zborov društev invalidov Zveze delovnih invalidov Slovenije na Muti. Sodelovanje na občinski reviji v organizaciji JSKD smo morali odpovedati zaradi  bolezni več pevcev. 

V avgustu smo uspešno realizirali pevski tabor v Radencih.  Z rednimi vajami smo pričeli v oktobru, pa tudi te v okrnjeni sestavi, saj je precej pevcev imelo zdravstvene težave.  Utrjujemo pesmi, s katerimi bomo nastopili v domovih starejših,  na občinski reviji JSKD 2023 in pa 25. reviji pevskih zborov ZDIS, katero bo gostilo Društvo invalidov Murska Sobota.

Verjetno ni človeka na svetu, ki ga glasba, ta najbolj abstraktna umetnost, pušča hladnega. Glasba je ena tistih človeških dejavnosti, ki praviloma sproža ugodje, zato se tako ob poslušanju kot izvajanju počutimo bolje.
Petje je poleg kulturnega tudi eden najpomembnejših socialnih elementov družbe, ki povezuje ljudi v skupnosti

Vpliv petja v zboru na kakovost življenja pevcev, je z raziskavo potrjen, da se znotraj pevskih zborov dogajajo pomembne socialne interakcije, ki izboljšujejo kakovost življenja članom pevskih zasedb. Pevski zbor ni le generator kulturnega življenja v določenem kraju, temveč tudi generator socialnih stikov, kar odločilno vpliva na kakovost pevčevega življenja.

Pevci smo postali pravi prijatelji. Srečujemo se tudi na drugih srečanjih društva, ob rojstnih dnevih malo praznujemo in si prepevamo tiste pesmi, ki so slavljencu še posebej ljube.

Vsi si želimo, da bi nam  zdravje dobro služilo in bi še nekaj let lahko prepevali za svojo dušo in na  veselje  poslušalcev.

 

Stanka Kink

Avtor fotografij: DI Trbovlje