PODELITEV LISTINE ''OBČINA PO MERI INVALIDOV'' ZA LETO 2022

 

Zveza delovnih invalidov Slovenije v okviru projekta ''OBČINA PO MERI INVALIDOV'' vzpodbuja občine za načrtno odzivanje na posebne potrebe invalidov in  za njihovo socialno vključevanje, za sožitje in večjo kvaliteto življenja vseh občanov.

Listino Zveze delovnih invalidov Slovenije ''Občina po meri invalidov'' za leto 2022 prejmejo: OBČINA ANKARAN, MESTNA OBČINA KRANJ, OBČINA LENDAVA in OBČINA POLZELA, skupaj že 40 občin dobitnic listine.

V vseh občinah:

  1. je projekt vzpodbudil odgovornost in povezanost aktivnosti vseh odgovornih nosilcev v lokalni skupnosti;
  2. se je okrepila vloga in odgovornost župana, občinskega sveta in občinske uprave, tako da so uspeli akcijsko učinkovito povezati vse dejavnike na lokalnem nivoju;
  3. so uspeli ustvariti sodelujoče delovanje celotne lokalne skupnosti, ki podpira aktivnosti  za uresničevanje izenačenih možnosti invalidov kot enakopravnih občanov;
  4. je projekt sprejet kot priložnost in možnost za novo kakovost življenja vseh občanov in ne le invalidov;
  5. poročila o izvajanju akcijskega načrta za leto 2022 izražajo, da se občine odgovorno odzivajo in uresničujejo interese in potrebe vseh invalidov, ob upoštevanju njihovih specifičnosti in značilnosti lokalne skupnosti.

Podelitev občini Polzela - Galerija

Podelitev občini Kranj - Galerija

Podelitev občini Ankaran - Galerija

Podelitev občini Lendava - Galerija