Priprava koledarja za športna tekmovanja - prvi posvet

Prvi posvet predsednikov DI in referentov za šport za pripravo koledarja tekmovanj ZDIS za leto 2023 je bil izveden v Topolšici, v organizaciji MDI Šaleške doline. Posveta so se udeležili predstavniki DI iz 23 DI.