Aktivnosti DI Sevnica v prvi polovici leta 2022

Društvo invalidov Sevnica je bilo v poletnem času  zelo aktivno, saj smo v tem času izpolnjevali vse zastavljene cilje in izvajali vseh osem posebnih socialnih programov.

Udeležba naših članov na vseh dogodkih, ki smo jih organizirali, je bila zelo zadovoljiva, saj vidimo, da je druženje članov potrebno, saj smo socialna bitja in rabimo drug drugega, predvsem pa izpolnjujemo naše poslanstvo in to je skrb za invalida.

 

SREČANJE PIKADISTOV

Tudi letos je Društvo invalidov Sevnica organiziralo srečanje pikadistov, na pobudo našega člana, ob njegovem jubileju. Dogodek je bil 9. aprila v prostorih Gasilskega doma na Šmarčni, izpeljali pa smo prijetno srečanje v metu pikada.  Želimo si, da bi lahko spet izvajali vse aktivnosti po programu, predvsem pa, da bi se člani lahko družili. Ker rezultati niso pomembni, čeprav je med nami tudi malo tekmovalnosti, je bilo našim članom v večje veselje, da se spet lahko srečamo in poklepetamo o vsakodnevnih dogodkih in tegobah, kar nam je med epidemijo zagrnilo življenje. 

 

Aktivnosti katere so se v  DI Sevnica zvrstile od maja do avgusta pa so:

21.05. -  udeležba šahovske ekipe DI Sevnica  v Zagorju ob Savi ob 40 – letnici DI Zagorje

21.05. - Član DI Sevnica Gašper Peček se je udeležil regijskega prvenstva ZDIS v ribolovu, ki je  bil v Radečah in  v svoji kategoriji invalid na vozičku dosegel 3. mesto.

24.05.  - udeležba članov DI Sevnica  na srečanju  ODI Zgornje Posotelje, Rogaška Slatina  na športnih igrah na Boču, naše članice so se udeležile tekmovanja v pikadu.

14.06. so se ribiči člani DI Sevnica Franc Dobovšek, Miro Povše in Gašper Peček udeležili  ribiškega memoriala v Laškem na jezeru Marof in zasedli 6. mesto med 10 ekipami.

15.06.- smo se udeležili člani  DI Sevnica  turnirja v pikadu ki je bil  na Malem Kamnu (Senovo).

18.06.-  Vsakoletno srečanje težjih invalidov v Krmelju,udeležilo se ga je 30 članov.

04.07. - smo odpravili se na kopalni dan na slovensko obalo v Strunjan,  z avtobusom AP Novak, in sicer 46  članov.

09.07.- smo na Šmarčni v prostorih  gasilskega doma organizirali srečanje težjih invalidov z udeležbo 37 članov

09.07. - so se naši člani DI Sevnica in sicer Franc Ernestl, Janez Simončič, Viktor  Kolman  in Anton Gorišek udeležili  balinarskega turnirja   v Postojni in zasedli 9. mesto

06.08. - Člani DI Sevnica smo se udeležili 37. Planinskega srečanja na Kopah pri Slovenj Gradcu in sicer 55 članov.

07.08.- se je 46 članov DI Sevnice ogledalo igro DESETI BRAT, ki je bila na poletnem gledališču Studenec  pri Domžalah.

22.08.- je bil kopalni dan na slovensko obalo v Strunjanu, z udeležbo 45 članov DI Sevnica.

 

In kot vidimo je bilo v poletnem delu 2022 zelo pestro in veliko dogodkov katerih so se udeleževali člani DI Sevnica, zato pozivamo vse člane da tudi v jesenskem delu sledijo dogodkom, ki se bodo zvrstili in se jih udeležijo.

OBVESTILA:

05.09. - bo še en kopalni dan na slovensko obalo, odhod z avtobusne postaje ob 7.00 uri

07.09. - predavanje dr. Ladislava Golouha na temo: »SRCE IN PREHRANA«, s pričetkom ob 16:00 uri v prostorih jedilnice v tovarni PREIS Sevnica.

 

Roman NOVŠAK, tajnik DI Sevnica