Nadzor v DI Metlika

Na nadzoru so bili prisotni: Gorazd PRHNE, predsednik; Mladen HORVAT, član NO; Daša CULIBERK, prostovoljka.