Volilni zbor članov Društva invalidov Sevnica

V sredo, 9. marca 2022 ob 16. uri je potekal volilni zbor članov društva invalidov Sevnica, in sicer v prostorih jedilnice Osnovna šola Savo  Kladnik Sevnica. 

Volilnega zbora se je udeležilo 91 članov DI Sevnica, kar pomeni dobro udeležbo. 
Med 15-minutnim odmorom so  predavanje  izvedle socialne delavke  iz CSD Sevnica.   Tema je bila: Varstvo starejših oseb in reševanje njihovih težav.

Volilnega zbora so se udeležili gostje:  pomočnica direktorice CSD Sevnica  ga.  Marjetka Smolič, koordinatorka za starejše osebe ga. Andreja Jazbinšek,  predsednik DI Zagorja g. Zvone Poznič,  predsednica DI Krško ga. Mimica Stopinšek in predstavnik DI Radeče g. Ivan Kink.

Predsednik društva in predsedniki društvenih organov so podali poročila za leto 2021. Ugotovimo lahko, da smo v društvu pozitivno in uspešno poslovali. To potrjujejo tudi poročila predsednika DI Sevnica, predsednika nadzornega odbora in častnega razsodišča. Poročila so bila soglasno sprejeta. Plan dela in finančni plan, ki ga je podal predsednik za leto 2022 in smernice za leto 2023,  je bilo soglasno sprejeto. 

Poudarek volilnega zbora pa je bil, da se bomo še naprej trudili izvajati vseh 8 posebnih socialnih programov in smernice ZDIS, posebno pozornost pa bomo namenili delovanju DI Sevnica na lokalni ravni. 

Skrb za ohranjanje zdravja, pomoč invalidom in druženje so temelj za dobro telesno in duševno počutje vsakega našega člana, kar je osnova za delovanja društva. 

Na volilnem zboru smo soglasno izvolili novo vodstvo v organe DI Sevnica za obdobje 2022–2026 in predsednika DI Sevnica. 

Zbor   so pozdravili tudi gostje iz  Krškega, Zagorja in Radeč.  

Člani so bili zelo zadovoljni z rezultati preteklega leta in druženjem, saj smo skupaj preživeli še eno lepo popoldne. 

 

Roman Novšak, tajnik DI Sevnica