Nadzor v DI Slovenska Bistrica

Na nadzoru so bili prisotni: Stanko POLANEC, predsednik; Ivana HOLCER, tajnica; Božidar LENOŠEK, predsednik NO.