ODGOVOR MDDSZ v zvezi z izplačilom solidarnostnega dodatka za odpravo posledic energetske revščine za delovne invalide, ki delajo polovični delovni čas