MDI Litija-Šmartno - članek iz glasila Občan

Pogled v minulo leto 2021

Ob zaključku koledarskega leta, smo se v Društvu ozrli nazaj v iztekajoče se leto 2021. Epidemiološke omejitve nam niso dovolile množičnega druženja, zato smo se občasno sestajali, skladno s predpisi. Pred koncem leta smo izvedli  sestanke izvršilnega odbora, nadzornega odbora, častnega razsodišča, socialne komisije in športnih sekcij. Rdeča nit vsebine je bila pregled in ocena dejavnosti v preteklem letu in načrtovanje dejavnosti v bodoče. Ocenili smo, da smo v danih razmerah vendarle uspešno uresničevali poslanstvo Društva, to je podpora invalidom v premagovanju njihovih ovir in vključevanju v družbo.

Veliko energije in časa je bilo namenjeno tudi delovanju Invalidskega podjetja, Zeleni inval, katerega ustanovitelj je Društvo invalidov.  

Podjetje smo ustanovili zaradi dveh osnovnih razlogov: zagotavljanje dela invalidom in ranljivim skupinam in izboljšanje materialne osnove za delovanje Društva. Prvi cilj smo dosegli z zaposlitvijo šestih delavcev iz navedene skupine, od tega jih ima polovica izpolnjen pogoj  statusa invalida, kar je osnovni pogoj za ustanovitev Invalidskega podjetja. Drugi cilj se nam še nekoliko odmika. 

Podjetje deluje na trgu, podpora naše države pa se relativno zmanjšuje. V teh razmerah je podjetje neposredno odvisno  od razumevanja lokalne skupnosti. Poudariti in pohvaliti moramo vodstvi Občine Litija in Komunalno stanovanjskega podjetja Litija, ki  naročata in poravnavata stroške storitev, ki jih za njih izvaja Invalidsko podjetje. V podobnih dogovorih za leto 2022 smo tudi z Občino Šmartno pri Litiji.

Ne nazadnje gre pohvaliti tudi sodelovanje s Terco d.o.o. ter odgovorne in marljive delavce Invalidskega podjetja, ki kljub različnim omejitvam in minimalnim plačam, svoje delo zelo vestno opravljajo.

Miro Vidic

 

Prednovoletni obisk na domu

Stalnica aktivnosti iz socialnih programov Društvaso prednovoletni obiski naših dolgoletnih članov, starejših in bolnih na domovih. Obiski pa žal zadnje dve leti zaradi korone niso več tako sproščeni, kot so bili včasih. V glavnem jih opravimočlani socialne komisije in predsednik Društva.

V ta namen se v prvih dneh decembra sestane socialna komisija. Na sestanku člani pregledamo seznam celotnega članstva, kar ni malo, saj nas je rednih in podpornih članov že preko 900. Pri izbiri, h komu na obisk, pa se člani komisije vsakoleto srečujemo z enako dilemo. Res je sicer, da je več kot polovica obiskov takšnih, ki jih opravimo vsako leto in so le ti tudi pričakovani, zato strmimo za tem, da bi se krog obiskanih širil.

Te težnjepa so se  letos uresničile, saj smo na koncu sešteli in ugotovili, da smo vsi skupaj opravili preko 70 obiskov. Večino daril smo nabavili in pripravili v Društvuin jih dopolnili in obogatili s prehrambnimi izdelki, ki jih je prispevalo Območno združenje rdečega križa Litija, za kar smo jim nadvse hvaležni. Odstopili smo nam tudi 10 FIHO paketov, za katere smo prepričani, da so bili predani v prave roke. Vsakemu paketu smo priložili tudi pismo, v katerem smo osvetlili sedanjo neljubo situacijo obolelosti. Z dobrimi željami za leto 2022pa smo želeli poudariti, da nam ni vseeno, da smo se srečevali redkeje inda tudi vnaprej želimo ohraniti močnevezimed Društvom in članstvom.  

Kljub vsemu pa je v nas še vedno prisotno zavedanje, da smo lahko koga izpustili, nanj nehote pozabili. In vsako leto se zgodi, da obiščemo nekoga prvič in mu s svojim obiskom in darilom polepšamo dan. Ni lepšega, ko iz utrujenega obraza zažari sreča in hvaležnost rekoč: «Hvala, da ste se spomnili tudi name in da me še niste pozabili.« Ne, nikogar nismo hote pozabili. Zato pa bi bili nadvse zadovoljni, da bi nas na naše morebitne spodrsljaje pogosteje opozorili. Hvaležni vam bomo!

Vera Bric

 

Šport

MDI  Litija in Šmartno pri Litiji– socialno podjetje – ŠAHOVSKA SEKCIJA je v soboto, 11. 12. 2021 organizirala39. TRADICIONALNI BOŽIČNO NOVOLETNI TURNIR v hitropoteznem šahu,poimenovanem po Franciju Prettnerju.  Naša sekcija je že 18 krat organizirala ta tradicionalni božično novoletni turnir.

V Litiji je bilo pred leti močno šahovsko društvo, ki pa je zamrlo. MDI se od takrat trudi oživiti delo tega društva, vendar brez uspeha.

Na turnirsmo povabili člane društev invalidov in upokojencev Zasavja in Posavja. Prijavilo se je sedemnajst tekmovalcev. Tekmovanje je potekalo v novih društvenih prostorih. Turnir je bil izveden po sistemu Švicar (7 krogov). Igralni čas je bil 10 min. na igralca.

Iz MDI Litija in Šmartno pri Litiji sta se tekmovanja udeležila Adolf Berložnikin Miro Plaznik. Prva tri mesta so osvojili tekmovalci iz sosednjega Zagorja, prejeli so pokale in praktično darilo. Organizator je vsem navzočim nudil kavo, topli obrok in pijačo.

V letošnjem letu bo 40. tradicionalni božično novoletni turnir, želimo si, da nam virus ne bo zopet ponagajal.

Ana Mohar