Kaj se dogaja v DI Trbovlje

Obrnili smo nov list na koledarju leta 2022. V januarju smo pričeli s pobiranjem članarine, ob upoštevanju vseh zahtev NIJZ vezano na pandemijo. Vsak član prejme koledar z dodanim letnim programom dela.

Občina Trbovlje je že  20.12.21 objavila razpis za sofinanciranje Invalidskih in humanitarnih organizacij/društev, v januarju pa še razpisa za ljubiteljsko kulturo in šport invalidov. Na vse razpise smo se prijavili v upanju, da bomo prejeli nekaj sredstev.

Do 31.1.2022 je bilo potrebno oddati tudi poročila o porabljenih sredstvih, prejetih s strani Občine Trbovlje.

Administrativnega dela  je bilo veliko, pa še ni končano, saj nas v tem mesecu čaka poročanje FIHO, obveščanje članov o dodeljenih oz. ne dodeljenih kapacitetah v objektih ZDIS in izdelava poročil za zbor članov.

Sprejemali smo prijave za družinsko psihosocialno rehabilitacijo v objektih ZDIS. 8.2.2022 smo organizirali 1. kopalni dan v Terme Ptuj. Udeležencev je bilo 39, vsi pa so morali izpolnjevati pogoj PCT. Druženje po dolgem času je zelo pomembno za naše člane.

Občina Trbovlje je vsem občanom, ki so vezani na daljinsko ogrevanje in njihov dohodek na samsko osebo ne presega 800 eur oz. na družinskega člana 450 eur s sklepom namenila mesečno subvencijo 70 eur. Za pridobitev le-te pa je potrebno izpolniti vlogo in prav pri izpolnjevanju le te pomagamo svojim članom.

Še vedno pomagamo tudi pri vlogah na ZPIZ – denarno nadomestilo za že ocenjeno TO nad 50 % oz. pridobitvi nove odločbe o TO.

Torej, kljub vztrajanju pandemije, delo v društvu poteka nemoteno. Vsi pa si želimo, da se naše življenje vrne v normalne tirnice.

Stanka Kink, tajnica DI Trbovlje