16.09.2021; Usposabljanje za predsednike DI, ki so v letu 2020 imeli interni nadzor za leto 2019

ZDIS je v poslovnih prostorih ZDIS v Ljubljani, po sklepu UO ZDIS, izvedla usposabljanje za predsednike DI, ki so v letu 2020 imeli interni nadzor za leto 2019.

Usposabljanja so se udeležili: MDI Šaleške doline; MDI Škofja Loka; DI Zagorje ob Savi in DI Mežiške doline.

Teme usposabljanja, ki sta ga vodila Drago Novak, predsednik in Tatjana Bečaj, strokovna sodelavka:

  • »Opolnomočenje invalidov za nosilce aktivnosti na DI«, 1. del
  • »Opolnomočenje invalidov za nosilce aktivnosti na DI«, 2. del
  •   Zaključek