Nadzor v DI Ljubljana Center

Na nadzoru so bili prisotni: Imeri NASER, predsednik; Jernej SLUGA, predsednik NO.