Bilten občine Laško – prispevek o usposabljanju ZDIS v Laškem in o delovanju DIO Laško in DI Rimske Toplice.