USPOSABLJANJE ZA AKTIVNO ŽIVLJENJE IN DELO, Laško, 30.6.-1.7.2020

Zaradi epidemije COVID-19 smo bili primorani poiskati nadomestne termine za izvajanje aktivnosti ZDIS, katere smo prilagodili trenutnim razmeram in hkrati upoštevali priporočila NIJZ: socialna distanca, imeli smo zaščitne maske; pred vhodom in ob izhodu iz prostora smo si razkužili roke.

30.06.2020 smo izvedli predavanje: "Prostovoljstvo in prostovoljske organizacije", za invalide, ki prostovoljno delajo na društvih invalidov. 1.7.2020 smo izvedli predavanje za invalide, ki prostovoljno delajo na društvih invalidov: Invalidi v zgodovini sveta od antike do danes.
30. junija 2020 smo izvedli naslednje delavnice za invalide, ki prostovoljno delajo na društvih invalidov:

  • Pozitivna naravnanost in jasni cilji kot izziv za uspešno delo in življenje
  • Zmorem, ker znam,
  • Kako si pomagam sam, ko življenje postane težko?
  • Epidemija COVID-19 in delovni invalidi
  • Optimizem po vsaki krizi