Novičke iz DI Trbovlje

Vlada RS  je s koncem maja preklicala epidemijo.  V času epidemije, ko je bilo društvo brez uradnih ur,  so nas člani lahko klicali na kontaktni številki -  predsednika in tajnice.

S sproščanjem ukrepov vlade  smo se  odločili, da z 20.05.2020 pričnemo z uradnimi urami.

V veliko pomoč pri odprtju  so nam bila poslana  priporočila  oz. navodila s strani ZDIS. Imamo veliko prednost, da ima  vhod v predprostor društva velike steklene površine, na katere smo lahko prilepili vsa potrebna navodila, kako preprečiti okužbe z novim koronavirusom SARS-COV-2. Ta navodila bomo seveda  upoštevali in tudi od članov  zahtevali, da ob obisku društva dosledno upoštevajo razkuževanje rok, uporabo obrazne maske in ustrezno razdaljo  do prostovoljcev na društvu. Prav tako lahko dobro prezračujemo predprostor – odprta vrata in okno.

 

Člani so obveščeni, da ob znakih akutne okužbe dihal ali tesnega stika z bolnikom COVID-19 ne vstopajo v prostore društva.

 

Dejstvo je, da smo imeli za 4.6.2020 planirano letovanje v Baški vodi in prijavljenih  preko 80 članov.  Redno smo kontaktirali agencijo in v veliko veselje prijavljenih  bili  obveščeni, da letovanje bo, vendar z zamikom 14 dni. Zatorej je bilo potrebno obvestiti vse prijavljene ali se strinjajo z novim datumom odhoda in pripraviti  nove sezname. Druge aktivnosti se bodo odvijale glede na možnosti in priporočila.

 

Vsekakor vemo, da vaj pevskega zbora v tem prvem polletju  ne bomo imeli več, prav tako aktivnosti sekcije ročnega dela, saj  ne moremo zagotoviti predpisane razdalje.

 

Močno si želimo ponovnega druženja na kopalnih dnevih, vendar so trenutno še omejitve glede števila oseb v avtobusih in tudi zaprta kopališča.

Športne aktivnosti se bodo odvijale,   balinanje, pikado, namizni tenis,  tudi pohodništvo bomo že lahko organizirali. Delavnico za aktivno delo in življenje bomo lahko imeli z omejenim številom članov. Z obiski po domovih bomo še počakali, preventivne meritve bomo verjetno s julijem ponovno organizirali. Kako pa bo s srečanji večjih skupin članov bomo videli glede na ustrezen prostor v naravi ali v zaprtem prostoru. Za pričetek ponovne družinske psihosocialne rehabilitacije v objektih ZDIS še čakamo obvestilo ZDIS.

 

Za nas prostovoljce v društvu je pri izvajanju zastavljenega programa 2020  še vedno kup  vprašanj in odločitev, zavedamo se pa, da verjetno nikoli več ne bo tako kot je bilo. Kako smo se z velikim veseljem udeleževali aktivnosti, družili, pa čeprav smo tudi poslušali pripombe nekaterih nezadovoljnih članov.

Sem pa prepričana, da se bodo le-ti še kako spominjali teh trenutkov, ko se nismo zavedali, kako nam je  lepo.

 

V tem novem obdobju po CORONI-19 bomo skušali program kar v največji meri realizirati za dobro članov, vendar v okviru navodil in priporočil Vlade RS oz. NIJZ.

 

Stanka Kink, DI Trbovlje