ZDIS podpira ukrepe Vlade RS pri preprečevanju širjenja okužbe z COVID-19

Zveza delovnih invalidov Slovenije je zaradi epidemije COVID-19 prekinila izvajanje PSP do preklica. 

ZDIS želi s tem ukrepom predvsem zaščititi zdravje uporabnikov, njihovih svojcev in vseh sodelujočih. 

V času epidemije COVID-19 v ZDIS izražamo podporo vsem ukrepom vlade, ki prispevajo k varovanju zdravja prebivalcev Slovenije, še zlasti invalidov, starejših in bolnih.

Zahvaljujemo se vsem zdravstvenim delavcem, policiji, vojski, Civilni zaščiti, trgovcem, učiteljem, delavcem komunale in vsem tistim, ki v teh dneh požrtvovalno delajo v korist vseh ljudi.

ZDIS poziva vse člane, da dosledno spoštujejo in uresničujejo ukrepe Vlade Republike Slovenije, kajti le odločno izvajanje ukrepov lahko omeji in upočasni epidemijo. 

Verjamemo, da je uresničevanje teh ukrepov težavno in naporno, ker posegajo v naš dosedanji način življenja. V trenutni situaciji je nemogoče napovedati konec epidemije, zato je najpomembnejše, da ostanemo doma in naredimo tisto, kar lahko, da skupaj premagamo epidemijo.

ZDIS aktivno spremlja situacijo glede epidemije koronavirusa in dosledno upošteva ukrepe državnih organov in navodila glede omejevanja širjenja bolezni. 

 

Aktivnosti ZDIS se bodo nadaljevale po odločitvi državnih organov o prenehanju izrednih ukrepov, ki se nanašajo na prepoved in omejitve javnih prireditev ter ustreznih priporočil medicinske stroke.

 

Lep pozdrav; ostanite doma, ostanite zdravi.

Drago Novak, predsednik ZDIS