Usposabljanje za aktivno življenje in delo - Radenci

Usposabljanje za aktivno življenje in delo je bilo namenjeno invalidom, ki prostovoljno delajo na DI. Tokrat so jim bile ponujene naslednje vsebine:

  • Opolnomočenje invalidov za nosilce aktivnost na društvih invalidov

  • Ali smo invalidi dovolj aktivni, da ostanemo socialno vključeni?

  • Kako se sporazumeti z agresivno osebo?

  • Kako se učinkovito zavzeti zase in pri tem ohraniti dobre odnose?

  • Telesna aktivnost in zdravje za vsak dan

  • S sodelovanjem do višje kvalitete življenja in dobrega počutja

  • Čustva - kdaj so koristna in kdaj nas obremenjujejo?