Okrepitev mreže aktivov delovnih invalidov

Predstavniki iz DI Ajdovščina - Vipava, Lj – Bežigrad, Grosuplje, Lj – Moste – Polje, Lj – Vič – Rudnik, Kamnik, Kranj, Šentjur, Slovenj Gradec, Maribor, Sevnica, Šaleške doline, Novo mesto, Litija in Šmarno pri Litiji, Brežice so v fokusnih skupinah opredelili primere dobre rešitve na področju invalidskega varstva v preteklem letu v podjetju oz. v lokalnem okolju in vlogo aktiva pri tem. Udeleženci so podali kar nekaj poudarkov na podlagi svojih izkušenj pri delu z invalidi in za invalide. Dotaknili so se še vedno pereče problematike plačevanja dohodnine, težav z zaposlenimi invalidi in pomanjkanjem delovnim mest za invalide. Tistim, ki so zainteresirani za ustanovitev aktiva, pa je bil predstavljen namen in naloge aktiva. Ob koncu dogajanja so nastali ZAKLJUČKI:

  1. Poudarjamo, da je potrebna pravilna uporaba termina »aktiv delovnih invalidov«, ki je vezana na določene vsebine.

  2. Udeleženci usposabljanja pozivajo, da se v celoti izvaja Konvencija OZN o pravicah invalidov.

  3. Podpira se povezovanje vseh, ki že imajo aktive in tiste, ki to nameravajo storiti v prihodnje ali so kako drugače povezani s tem delovanjem, saj bomo skupaj in povezani močnejši in vplivnejši.

  4. Pri delovanju aktivov delovnih invalidov je potrebno nadgrajevanje vsebine dela in iskanje tudi novih oblik delovanja – sodelovanje delovnih invalidov pri načrtovanju programov v DI.

  5. Za uspešno delovanje aktivov je priporočljivo vsaj enkrat letno strokovno srečanje predsednikov tistih DI, ki imajo aktiv delovnih invalidov in vodij aktivov.