DI Ilirska Bistrica: Nekoga moraš imeti rad...

V petintridesetletnem delovanju Društva invalidov Ilirska Bistrica je Minatijeva pesem Nekoga moraš imeti rad  rdeča nit organiziranih srečanj invalidov. 
Tudi letošnje tradicionalno srečanje nemočnih invalidov konec maja z jubilanti je potekalo v smislu te pesmi.
 
V uvodu sem kot predsednica pozdravila invalide, svojce, spremljevalce in vse nastopajoče in nadaljevala, naj bo srečanje namenjeno sprostitvi, prijateljevanju, veselju, naj bo sproščeno in praznično. Vsako srečanje ima svoj čar. Predvsem v tem, da nas povezuje in da dobimo občutek, da je življenje lepo in se ga splača ceniti, pa čeprav ni vedno takšno, kot bi si želeli. Ob tej priliki se spomnimo tudi invalidov, ki se zaradi bolezni in invalidnosti ne morejo udeleževati srečanj in prav je, da pristopimo do njih s toplim stiskom roke in prijazno besedo. 
 
Že 35 let združujemo delovne invalide in društvo je bilo ustanovljeno v interesu vsestranske zaščite človekovih pravic invalidov, za pravno in socialno varstvo, za borbo proti vsakršni diskriminaciji invalidov in za čim večjo udeležbo invalidov v družbenem življenju. Danes smo prepoznavni po izvajanju socialnih programov, ki so prilagojeni potrebam invalidov: razne oblike rehabilitacije, ohranjevanje zdravja skozi telesne aktivnosti v zdraviliščih in na morju, vzpostavljanje socialnih stikov, nudenje neposrednih pomoči, ohranjanje psihofizičnih sposobnosti, spodbujanje ustvarjalnosti, socialno vključevanje v kulturno in družbeno življenje ter izobraževanje, osveščanje in informiranje. Druge pestre društvene dejavnosti – izleti, pohodi, druženja, kulturna in športna srečanja – nas bogatijo in povezujejo s sorodnimi društvi.
 
Prav takšno srečanje, kot je srečanje težjih invalidov, je pomemben socialni stik, saj se večina teh  
Invalidov zaradi različnih zdravstvenih težav in ovir ostalih srečanj ne udeležuje. Na majskem srečanju je bilo okoli sto udeležencev. Kar 33 udeležencev je imelo 80 in več let. Najstarejša udeleženka je praznovala 93 let, najmlajši udeleženec 58 let. Nazdravili in zapeli  smo tudi devetdesetletnici, devetim osemdesetletnikom, šestim sedemdesetletnikom in šestdesetletnici. 
Za dobro počutje in veselo razpoloženje so poskrbeli naši muzikantje, naši prostovoljci in prostovoljke, pridne gospodinje pa za domače dobrote. 
 
Veselo druženje ob živahni glasbi se je nadaljevalo do poznih večernih ur.
 
In res je … nekoga moraš imeti rad, z nekom moraš v korak v isto sled …
 
Slika:  4 
 
Jožica Žibert
 
Il. Bistrica, 7. junij 2019