DI Sevnica: Zbor članov društva

V sredo, 6. marca 2019 ob 16. uri je potekal zbor članov društva invalidov Sevnica v spodnjih prostorih jedilnice Lisce. Udeležba je bila zelo dobra, saj se je zbora udeležilo 97 članov DI Sevnica.

V pozdravnem govoru je predsednik pozdravil vse člane DI Sevnica in goste, ki so se nam pridružili, hkrati pa dodal, da ZDIS letos praznuje 50-letnico in da bo osredna proslava s slavnostno akademijo ob 50-letnici ZDIS v Termah Čatež, 6.6.2019. Zbora so se udeležili: članica UO ZDIS in UO FIHO Zdenka Ornik, predsednik DI Trbovlje, Šalja Vesel in predsednica DI Krško, Mimica Stopinšek.

Predsednik društva in predsedniki društvenih organov so podali poročila za leto 2018. Ugotovljeno je bilo, da smo v društvu pozitivno in uspešno poslovali. To potrjujejo tudi poročila predsednika DI Sevnica, predsednika Nadzornega odbora in Častnega razsodišča. Poročila so bila soglasno sprejeta.

Plan, ki ga je podal predsednik za leto 2019 in 2020 in letni plan sta bila potrjena. Sprejeti so bili načrti za leto 2019. Vodstvo obljublja, da se bomo še naprej trudili izpolnjevati FIHO programe in ZDIS smernic. Posebno pozornost pa bomo namenili delovanju na lokalni ravni. Skrb za ohranjanje zdravja, športne aktivnosti in druženje so temelj za dobro fizično in psihično počutje invalida ter delovanje društva.

Zbor je pozdravila članica UO ZDIS in UO FIHO Zdenka Ornik in pozitivno ocenila delo društva invalidov Sevnica, gostje pa so se pohvalno izrekli o delovanju DI Sevnica in zaželeli še nadaljnje medsebojno sodelovanje. Po končanem zboru in po okusni malici je sledilo prijetno druženje.

Člani so bili zelo zadovoljni z rezultati preteklega leta in druženja, ker smo skupaj preživeli še eno lepo popoldne.