DI Sevnica: Usposabljanje invalidov

DI Sevnica že vrsto let posebno pozornost namenja izvajanju posebnega socialnega programa »Usposabljanje za aktivno življenje in delo«. Vodstvo društva skrbi, da so invalidi seznanjeni z novostmi s področja invalidske problematike, od zakonodaje pa do vsebin delovanja. Na tokratnem usposabljanju so se posvetili delovanju ZDIS in zakonodaji, kar jim je predstavil Drago Novak, predsednik ZDIS; mag. Tanja Hočevar, sekretarka ZDIS je predstavila določila nove uredbe EU o varovanju osebnih podatkov; Franc Boljte, predsednik DI Sevnica pa je članom predstavil načrte kako izvesti in pridobiti soglasja uporabnikov. Prisotni so v razpravi poudarili pomen takšnih dogodkov in izpostavili težave prostovoljnega dela. Kot primer dobre prakse medsebojnega sodelovanja med DI je udeležba Marije Stopinšek, predsednice in Anice Unetič, tajnice DI Krško na tem usposabljanju.

Da pa je organizacijsko vse dobro potekalo sta poskrbela Roman Novšak, tajnik društva in Alenka Železnik, ki je bila tokrat v vlogi fotografinje.