Usposabljanje za aktivno življenje in delo, Terme Topolšica, 5.-6.4.2018

V Termah Topolšica je Zveza delovnih invalidov Slovenije izvedla letošnje prvo dvodnevno Usposabljanje za invalide, ki prostovoljno delajo na DI.

Udeleženci so prvi dan dopoldne poslušali predavanje z naslovom ''Pomen prepoznavanja nasilja in njegovih posledic'',  popoldne pa še dve predavanji ''Kako se učinkovito odzvati? Komunikacija s povzročiteljem ali povzročiteljico nasilja – kaj jim moramo sporočiti?'' in ''Viri pomoči za žrtve in tiste, ki jim pomagamo''. 
Drugi dan je sledilo predavanje ''Iz nesodelovanja v sodelovanje – 4 primeri''. Invalidi MDI Kamnik so nas razveselili z izdelki njihovi delavnic ročnih del, za kar se jim iskreno zahvaljujemo.