DI Sevnica: aktivnosti v mesecu novembru

TEKMOVANJA OB PRAZNIKU OBČINE SEVNICA 
 
Društvo invalidov Sevnica je, v okviru praznika občine Sevnica, organiziralo tekmovanje v pikadu, ki je potekalo v društvenih prostorih DI Sevnica, v torek, 21. novembra, s pričetkom  ob 15.00 uri. Sodelovalo je 17 članov DI Sevnica in bolj kot rezultati, je bilo pomembno druženje, katerega smo zaključili v prijetnem ambientu gostilne Vrtovšek.
 
 
DRŽAVNO EKIPNO PRVENSTVO SLOVENIJE INVALIDOV V ŠAHU
 
Društvo invalidov Sevnica smo bili izvajalci državnega prvenstva v šahu ekipno za leto 2017. Na državno prvenstvo so se uvrstile ženske ekipe: DI Muta, Društvo distrofikov Slovenija in MDI Murska Sobota; od moških ekip pa: DI Zagorje, DI Črnomelj, DI Slovenska Bistrica, DI Maribor, Sonček, MDI Goriška, Zgornjesavinjsko MDI, Društvo Paralitikov Slovenija, Zveza društev vojnih invalidov Slovenije, Zveza Paraplegikov Slovenije in društvo Distrofikov Slovenije.
Državno prvenstvo se je odvijalo na lokaciji Krakovo, v prijetnem ambientu vinske kleti Mastnak. Državno prvenstvo je otvoril Franc Boljte, predsednik DI Sevnica, tekmovalce pa so nagovorili: g. Jakop Škantelj, podpredsednik ZŠIS-POK; g. Srečko Ocvirk, župan občine Sevnica; g. Primož Jeralič, strokovni sodelavec ZŠIS-POK in ga. Mateja Pompe, gostiteljica.
Sojenje in sodniška dela sta izvajala g. Ludvik Cvirn in ga. Jelena Topič.
Hitro potezni šah ekipno za leto 2017 je bil po pravilniku ZŠIS-POK in se je izvedel po Švicarskem sistemu. Državne prvakinje v ženski ekipi so članice DI Muta, pri moških pa DI Zagorje.
 
 
NOVOLETNO SREČANJE TEŽJIH INVALIDOV
 
Leto je naokoli in že smo nazdravili, čeprav malo zgodaj, v četrtek, 30.11.2017, v jedilnici Lisce Sevnica. Večer so popestrile pevke iz Zabukovja, skupina Rosa z lepo zapetimi pesmi. Naše članice pa so na srečanju predstavile svoje izdelke, ki jih izdelujejo v sekciji ročnih del.
Predsednik DI Sevnica, Franc Boljte je v svojem nagovoru orisal uspešno delo našega društva na družabnem, organizacijskem, socialnem, predvsem pa na športnem področju. Tudi za prihodnje leto si želimo, da z vašo pomočjo, idejami, predlogi naredimo vse, kolikor se da dobro v korist invalidov. Naša srečanja so dobro organizirana, pozivamo vas, da izkoristite priložnosti za druženje in lepe trenutke, ki jih v teh časih v družbi ni veliko.
Ob dobri postrežbi smo se kar prehitro odpravili domov.
 
Društvo invalidov Sevnica odbor Krmelj je v soboto, 9. decembra 2017, organiziralo novoletno srečanje za težje invalide iz Krmelja, Tržišča in Šentjanža. Srečanja, ki je bilo v gostišču Ulčnik v Tržišču, se je udeležilo 35 invalidov. Poverjenica odbora je pozdravila prisotne in jim zaželela vse najlepše v novem letu. Ob zvokih harmonike je prisotne vzpodbudila, da so zapeli in zaplesali. 
 
 
Roman Novšak, DI Sevnica