DI Dornberk - interni nadzor

Novi predsednik društva je zavzeto spremljal potek nadzora in obljubil, da bo sledil navodilom nadzorne skupine.