Redni zbor članov ZDIS, Ljubljana, 25.4.2017

Redni zbor članov ZDIS, Ljubljana, 25.4.2017: Predstavniki društev invalidov so na rednem zboru članov Zveze delovnih invalidov Slovenije je sprejeli vsa poročila za preteklo leto in plan dela za leto 2017.