Srečanje predsednikov DI, ki imajo aktiv delovnih invalidov in vodjev aktivov

ZAKLJUČKI

1. Poudarjamo, da je potrebna pravilna uporaba termina »aktiv delovnih invalidov«, ki je vezana na določene vsebine.

2. Vse institucije, ki izobražujejo strokovnjake za delo z invalidi, naj v svoje programe vključijo tudi vsebine, ki zadevajo značilnosti in potrebe delovnih invalidov ter potrebne kompetence strokovnjakov za to delo.

3. Podpira se povezovanje vseh, ki že imajo aktive in tiste, ki to nameravajo storiti v prihodnje ali so kako drugače povezani s tem delovanjem, saj bomo skupaj in povezani močnejši in vplivnejši. ZDIS ima vlogo koordinatorja.

4. Pri delovanju aktivov delovnih invalidov je potrebno nadgrajevanje vsebine dela in iskanje tudi novih oblik delovanja v povezavi z izvajanjem Konvencije OZN o pravicah invalidov in Akcijskega načrta za invalide za obdobje 2014 – 2021.

5. Obstajajo razlike v delovanju med aktivom v podjetju ali ustanovi in med aktivom pri DI.

6. V podjetjih oz. ustanovah je potrebno okrepiti sodelovanje med DI/aktivom delovnih invalidov in sindikati.

7. Za uspešno delovanje aktivov je priporočljivo vsaj enkrat letno na državni ravni organizirati srečanje predsednikov tistih DI, ki imajo aktiv delovnih invalidov in vodij aktivov.