MDDI Celje: Srečanje Šentjurskih invalidov v Gorici pri Slivnici

Kot pravi naš pesnik Tone Pavček, da si na svetu , da gledaš sonce.

Na svetu si, da greš za soncem.
Na svetu si, da sam si sonce,
in da s sveta odganjaš sence.

In res, odganjali smo senco in v naših srcih je sijalo sonce, saj se je v dvorani zbralo preko 300 invalidov. Težki invalidi so prišli s spremljevalci, nekateri sami. Veseli so bili drug drugega in stisk rok je potrdil, da se dolgo niso srečali. Njihove zdelane roke dokazujejo, da jim ni lahko, pa vendar so se jim oči svetile od vesela, radosti, sreče.

In kaj je sreča? Sreča je imeti denar? Sreča je biti zdrav in imeti denar? Sreča je biti zdrav in imeti veliko denarja? Ja, sreča je tudi to, da je človek zadovoljen , vesel in v dobri družbi. In dobra družba so ljudje, člani društva delovnih invalidov Šentjur, ki so se tradicionalno zbrali v Gorici pri Slivnici na srečanju. V prepolni dvorani se je čutilo, da se nam danes obeta en lep in nepozaben dan.

Ob uvodu so zapeli ljudske pevke in godec iz Prevorja prelepo pesem. Pozdravil nas je predsednik g. Božo Robič, ki je poudaril pomen druženja za invalide. Vsak ima svojo življenjsko zgodbo, vsak nosi s seboj težave, katere so najhujše tiste, ki so nevidne, ki niso povedane, še manj pa slišane. Tu so kraji, v katerih se mnogo ljudi preživlja s kmetijstvom.

Življenje teh kmečkih ljudi ni lahko. Največ ljudi si je invalidnost pridobilo skozi življenje, skozi trdo delo. Mnogo invalidov je že starejših, bolnih in na različne načine oviranih. Največkrat pa so s svojo bolečino doma sami.

Pomen takih druženj je zato še večji, saj imajo tu člani možnost izmenjave izkušenj, mnenj in tkanja prijateljskih vezi.

Prisotne je tudi pozdravil predsednik KS Gorice pri Slivnici g. Janez Palčnik. Vesel je, da so se člani zbrali v tako velikem številu in s tem potrdili pomen takih druženj. Člani na tak način tkejo prijateljske vezi, si izmenjujejo izkušnje in na tak način tudi pripomorejo k boljšemu počutju in lajšanju velikih težav, ki jih invalidnost prinese.

Nato je bil čas za sveto mašo, ki jo je daroval gospod Marko Šraml. Nit njegove pridige smo bili invalidi, ki so na svoj način heroji, heroji, ki s svojo bolečino, s svojimi težavami in skrbmi pomagajo drug drugemu na različne načine. In tudi pesem zdravi in pesmi so odmevale po dvorani.

Prisotni pa so aktivno sodelovali in peli prelepe pesmi. Nato je sledilo druženje ob odlični hrani, pijači, glasbi in plesu.

Pridni in neumorni prostovoljci so se posvečali invalidom, ki so bili ponosni, da je ta dan njihov, da jim je na ta dan prav njim posvečena pozornost in čas, da imajo možnost povedati in potarnati o svojem življenju, o svojih težavah in skrbeh.

Pesem, dobra volja sta zdravilo, ki zdravi še tako globoke rane, bolečino in osamljenost.

Popoldan je kar prehitro minil in zadovoljni obrazi so povedali več kot tisoč besed. Marsikatera bolečina je izzvenela in marsikatera tableta je ostala neporabljena. Današnji dan je bil več kot tableta, bil je terapija za marsikoga.

Tudi sama sem pozdravila množico zadovoljnih in nasmejanih obrazov. Poudarila sem pomen tkanja prijateljskih vezi, pomen druženja, ki je za marsikoga edino v letu s svojimi »sotrpini«.

Navdušena in vzhičena sem bila nad delovno ekipo. Sami so invalidi in so poskrbeli, da so bili prisotni zadovoljni, veseli in s takim počutjem bodo lažje prenašali tegobe, ki jih spremljajo, tegobe s katerimi se dan za dnem srečujejo in spopadajo. Nihče ni bil lačen ali žejen, vsi pa so izžarevali zadovoljstvo in navdušenje nad nepozabnim srečanjem. Da je bilo veselje popolno so poskrbeli muzikantje, oder pa je bil skoraj premajhen za tiste, ki so ob petju tudi zaplesali. Vsi smo si bili enotni, da nam takih druženj, ki zdravijo dušo in telo primanjkuje. Izražali so hvaležnost organizatorjem, posebno pa predsedniku Božu Robiču, ki vsako leto poskrbi , da se vsaj enkrat v letu naužijejo kot zraka njim potrebno, razvedrila in srečanja s soinvalidi in prijatelji.

Na veselo snidenje prihodnje leto ob 10 obletnici srečanja invalidov v Slivnici.

 

Dragica Mirnik
Predsednica Celjske koordinacije