Opolnomočenje invalidov za nosilce aktivnosti na DI

V torek smo na ZDIS izvedli usposabljanje v aplikaciji FIHO za pripravo plana za leto 2017 za DI, kjer so funkcijo prevzeli novi predsedniki. Usposabljanja se je udeležilo 11 oseb, ki so intenzivno pripravljali plan in se seznanili s spletno aplikacijo FIHO.

Usposabljanje sta vodili mag. Tanja Hočevar, sekretarka ZDIS in Tatjana Bečaj, strokovna sodelavka ZDIS.