Opolnomočenje invalidov za nosilce aktivnosti na DI

Prisotnih je bilo 19 oseb, ki so poslušale predavanje o definiciji posebnega socialnega programa skozi slovensko zakonodajo in se seznanile s pripadajočimi pravnimi podlagami. Predstavljeni so jim bili tudi konkretni primeri prakse iz DI.