Poročilo predsednika ZDIS - november 2015

03.11.2015 – 52. seja UO Fiesa; ZDIS; FIHO

Seje sva se udeležila z Zdenko Ornik.

Na dnevni red smo dodali 6 točko – priprava nove pogodbe o upravniku

Zapisnik 51. seje UO Fiesa smo potrdili. 

Pod točko 2 smo obravnavali najemne pogodbe za kamp Fiesa

Pod točko 3 smo obravnavali poročilo o izvedenih rekonstrukcijskih delih v Hotelu Fiesa. Investicija je znašala z dodatnimi deli ( z DDV) 195.230,96 €. Pregledali smo tudi plan prilivov sredstev za leto 2015. Investicijo bomo pokrili iz prilivov najemnin avtokampa. 

Pod točko 4 smo obravnavali dopis R-IMMO-S d.o.o. glede najema oz. odkupa parcel 106/1 in 106/2. 

Pod točko 5 smo obravnavali dopis Djurišiča glede cene hotelskih uslug za člane – invalide solastnic kompleksa Fiesa. V letu 2016 bo cena 31,00€ + DDV za vse tri IO.

Pod točko 6 mora upravnik do naslednje seje pripraviti novo pogodbo, ki jo bomo potrdili na naslednji seji.

Pod točko 7 sem podal vprašanje Komisije za socialne in zdravstvena vprašanja in želim, da dobim pisni odgovor na ZDIS.

 

Urejanje tekočih zadev na ZDIS.

Razgovor z revizorjem.

 

14.11.2015 – 45. let delovanja MDI Žalec;

Na 45. obletnici delovanja MDI Žalec so bili prisotni župan občine Žalec g. Janko Kos; župan občine Prebold g. Vinko Debelak; podžupan občine Polzele g. Igor Pungartnik; podžupanja občine Braslovče ga. Danica Tajnšek; podžupan občine Tabor g. Ludvik Miklavc; predsednik Mestne skupnosti Žalec g. Roman Virant; društva: MDI Šaleške doline, MDDI Celje, MDI Žalec, DI Slovenja Gradec, ODI Dravinjske doline in DIO Laško.

Izvedli so zelo lep kulturni program. V kulturnem programu so nastopali MPZ MDI Žalec pod vodstvom zborovodkinje ga. Vesne Turičnik Popovski, Harmonikarski trio iz glasbene šole Risto Savin Žalec, plesna točka Neje Turnšek iz plesne šole Urška, ansambel Trio iz Vrbja.

Program je povezoval g. Tone Vrabelj.

V nagovoru sem poudaril pomen 45. let delovanja na področju prostovoljnega socialnega dela za invalide. Društvo se je programsko bogatilo in prav s posebnimi socialnimi programi vedno bolj približevalo uporabnikom. Podelil sem pisna priznanja ZDIS, častne znake ZDIS in priznanje ob 45. letnici delovanja  predsedniku MDI Žalec.

MDI Žalec je tudi podelilo priznanja in zahvale občinam, društvom, zvezi in članom društva.

Po končanem programu je bil čas namenjen razgovorom prisotnih in druženju.

 

18.11.2015 – Zbor etažnih lastnikov objekta Vila 2 in Vila 3 v apartmajskem naselju Terme Ptuj

Udeležil sem se zbora etažnih lastnikov objekta Vila 2 in Vila 3 v apartmajskem naselju Terme Ptuj. 

Zbor etažnih lastnikov je potekal po dnevnem redu. 

Dnevni red:

 • Ugotovitev sklepčnosti ter določitev overovatelja zapisnika;
 • Ugotovitev prisotnosti in potrebne večine za veljavnost sprejemanja sklepov
 • Potrditev poročila o delu upravnika za leto 2014
 • Plan vzdrževanja skupnih delov stavbe za enoletno obdobje 2016:
  • Predstavitev in potrditev predloga za nabavo in montažo toplotnih črpalk
  • Predstavitev ponudb za izdelavo izolacijske fasade
  • Zamenjava stavbnega pohištva
  • Predstavitev izračunov za najem kredita
 • Razno

 

Na zboru etažnih lastnikov so nam predstavili, kaj vse moramo opraviti po elektro plati, da dobi vsak lastnik svoj števec za elektriko.

Predstavili so nam ogrevanje na toplotno črpalko.

Uredili smo z glasovanjem, da NO prekine pogodbo z izvajalcem čiščenja okolice in da uredi novega izvajalca.

Naslednji sestanek oz. zbor etažnih lastnikov bo 9.12.2015 ob 9.00 uri, sledi vabilo.

 

19.11.2015 –ZDIS

Sestanek z DI Ajdovščina Vipava

Prisotni s strani DI Ajdovščina-Vipava: Miran Peršolja, predsednik DI; Majda Trošt, podpredsednica DI; Olga Počkar, predsednica NO; Alenka Štefin, tajnica DI.

Prisotni s strani ZDIS: Drago Novak, predsednik; mag. Tanja Hočevar, sekretarka ZDIS.

 

Po predstavitvi vseh prisotnih smo začeli sestanek na osnovi dopisa DI.  Želeli smo se seznaniti z delovanjem društva DI Ajdovščina-Vipava.

Predsednik Miran Peršolja nam je povedal, da  se bo po 5 letih poslovil z mesta predsednika, da KOO ne deluje, poročal da imajo vedno več inšpekcij, da pri športu dobro delajo in sodelujejo, da izvajajo vseh 8 PSP, težave z izvajanjem PSPS ohranjevanje zdravja naj rešujejo v okviru društva, ne pa na ZDIS; predsednica NO je poročala, da so opravili primopredajo poslov v mesecu juliju 2015; septembra so imeli srečanje težkih invalidov; v mesecu decembru bodo obiskovali težke invalide doma in v domovih; izvajajo  delavnice ročnih del; obiskujejo gledališče; izvajajo usposabljanje (uporabniki pohvalijo delavnice usposabljanj), itd…

 

20.11.2015 –Dom zdravja Radenci

Razgovor s oskrbnikom g. Mirkom Domjanom in gospo Ido.

Pregled dodatnih del v Radencih sem se udeležil: Drago Novak, predsednik ZDIS.

PV Invest d.o.o.: Srebrenko Grbič iz PV Invest d.o.o. in Marko Sever.

Dodatna dela, ki niso bila zajeta v pogodbi se izvajajo: podrli in pospravili so uto, dobavili in zmontirali so nadometno razsvetljavo v zimskem vrtu, naredili so zemeljska dela okoli hiše, nadaljevati morajo z dobavo in montažo peska ter nabiti pesek in dobaviti in postaviti pralne plošče in robnike.

 

Dodatna dela, ki smo jih naročil so: urediti pohodno pot do kleti in do tam kjer se stara zaključi; dodatna razsvetljava v zimskem vrtu in žleb na strehi zimskega vrta, kar ni bilo v popisih, ter podreti in pospraviti vrtno uto.

 

Pregledal sem jogije in hladilnik v pritličju. Vse je potrebno nabaviti novo.

 

Usposabljanje za aktivno sodelovanje in neodvisno življenje invalidov – za prostovoljke in prostovoljce na društvih invalidov;  Terme Čatež, 27.11.2015  

V Termah Čatež je Zveza delovnih invalidov Slovenije izvedla Usposabljanje za aktivno sodelovanje in neodvisno življenje invalidov za prostovoljke in prostovoljce na društvih invalidov. 

Usposabljanja se je udeležilo 119 prostovoljk in prostovoljcev iz naših društev in dodatnih 20 udeležencev, ki so skrbeli za Bazar.

Ogledal sem si Bazar, na katerem so KOO predstavljala svoje izdelke svojih delavnic. Komisija za informiranje si je ogledala izdelke in nagradila prve tri izdelke, ter še dodatno dva izdelka. Nagrade smo podelili po večerji.

Po kosilu so udeleženci sodelovali v petih delavnicah. Bil sem komentor v delavnici pri dr. Andrejki Fatur Videtič. Razdelil sem udeležencem gradivo.

Po večerji smo udeležencem priredili silvestrovanje. Po govoru in podelitvi nagrad udeležencem Bazarja, je DI Hrastnik predstavilo izdelek, katerega je ZDIS podaril vsakemu udeležencu usposabljanja za darilo.

 

30.11.2015 – Zaključna konferenca projekta »ZMOREMO« v Brdo pri Kranju.

Na zaključku projekta »ZMOREMO« smo bili seznanjeni z dosežki projekta.

Pozdravni nagovor ob otvoritvi zaključne konference je imela ministrica dr. Anja Kopač Mrak.

 

Med konferenco nas je obiskal in pozdravil predsednik RS g. Borut Pahor.

 

Predstavitev projekta ZMOREMO:

 • Dragica Bac, generalna direktorica Direktorata za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja MDDSZEM;
 • Miha Kosi, Društvo študentov invalidov Slovenije;
 • Richard Sendi, Urbanistični inštitut Republike Slovenije;
 • Karl Destovnik, Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v Republiki Sloveniji.

Zaključek projekta ZMOREMO je bil s plesno točko Barbare Šamperl in Klemna Pirmana iz plesnega kluba Zebra.