Namenitev dela dohodnine za Zvezo delovnih invalidov Slovenije

Zakon o dohodnini omogoča, da lahko davčni zavezanec del odmerjene dohodnine nameni izbrani nevladni organizaciji iz seznama upravičencev do donacij, ki je objavljen na spletni strani DURS-a.

Davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu iz seznama nameni 0,1%, 0,2%, 0,3%, 0,4% ali 0,5% dohodnine, seštevek vseh pa ne more presegati 0,5% dohodnine.

Na objavljenem seznamu upravičencev do donacij je tudi Zveza delovnih invalidov Slovenije, ki tovrstna sredstva namenja izvajanju posebnih socialnih programov za invalide.

Postopek, s katerim lahko do 0,5% dohodnine namenite naši organizaciji:

  • izpolnite priloženi obrazec – Zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacije; v obrazec vpišite vaše osebne podatke, odstotek dohodnine, ki ga namenjate in obrazec podpišite;
  • izpolnjen in podpisan obrazec pošljite na naslov vašega davčnega urada.

Davčni zavezanec pa lahko odda zahtevo za namenitev dela dohodnine tudi preko sistema eDavki na spletni strani DURS-a http://edavki.durs.si

Postopek lahko izvedete kadarkoli med letom. Davčni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. Decembra leta, za katero se dohodnina odmerja. Zahteva velja do trenutka, ko davčni organ prejme novo zahtevo ali preklic zahteve.

Za vašo odločitev v korist Zveze delovnih invalidov Slovenije se vam zahvaljujemo!
 

PriponkaVelikost
Obrazec za donacijo dohodnine38 KB