ODI Zgornje Posotelje: 45. letnica društva na Boču

V soboto 01.06.2013 se je kljub dokaj neprijaznemu vremenu zbralo preko 1100 invalidk in invalidov ter ostalih udeležencev ob 45. letnici delovanja Območnega društva invalidov Zgornje Posotelje, sedež Rogaška Slatina pri Planinskem domu na Boču. Slovesnost se je pričela ob 10. uri. Prisotne je v imenu društva najprej pozdravil predsednik Območnega društva invalidov Anđelko Bendelja. V imenu predstavnikov 6 občin na katerih deluje in združuje Območno društvo invalidov Zgornje Posotelje je prisotne nagovoril župan Občine Rogaška Slatina mag. Branko Kidrič, osrednji govornik pa je bil predsednik ZDIS-a Drago Novak.

V kulturnem delu programa je nastopila Godba na pihala Steklarne Rogaška Slatina, učenci I. osnovne šole iz Rogaške Slatine in ljudske pevke iz Rogatca. Začetek in konec kulturnega dela slovesnosti pa so popestrili z svojim nastopom ročni možnaristi iz Rogatca in Rogaške Slatine.

Kot se za takšno obletnico in priložnost spodobi so bila podeljena priznanja in zahvale za dolgoletno prostovoljno delo z invalidi v društvu, zaslužnim članom jih je podelil predsednik društva. Zahvale za sofinanciranje in pomoč pri izvedni posebnih socialnih programov so prejele tudi Občine Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah. Priznanja so prevzeli prisotni župani oziroma predstvaniki občin. Zahvale za dolgoletno mednarodno sodelovanje z društvom pa so dobila tudi društva iz sosednje Hrvaške in sicer Društvo invalidov Ivanec, Krapina, Ludbreg, Sisak, Koprivnica in Varaždin.

Podeljena so bila tudi pisna priznanja ZDIS-a, ki jih je v imenu zveze podelil predsednik Drago Novak., kakor tudi dva častna znaka zveze za dolgoletno aktivno prostovoljno delo z invalidi v društvu.

Po končanem kulturnem delu in podelitvi priznanj in zahval je sledila Sv. maša, ki jo je daroval župnik gospod Viktor Vratarič.

Športne igre invalidov v štirih panogah so se pričele okoli 12.00 ure, najboljši so po končanem tekmovanju prejeli pokale za dosežena prva tri mesta v posameznih panogah.
V poznih popoldanskih urah se je srečanje ob 45. letnici delovanja društva končalo, vsi dobro razpoloženi in prešernega vzdušja smo se razšli v upanju, da se še kdaj vidimo na Boču.

Ob tej priložnosti bi se rad v svojem imenu in v imenu Območnega društva invalidov zahvalil vsem prostovoljkam in prostovoljcem društva za pomoč pri organizaciji in izvedbi srečanja na Boču. Zahvala gre tudi mag. Klavdiji Redenšek za vodenje kulturnega dela programa, vsem donatorjem in sponzorjem za sofinanciranje Zbornika, ki je bil izdan ob tej priložnosti. Zahvala gre tudi vsem podjetnikom in podjetjem, ki so pri izvedbi Mačka v žaklju darovali svoje blago oziroma storitve. Posebna zahvala gre Slovenski vojski, vojašnici Celje za postavitev šotorov, Zdravstvenemu domu Šmarje za dežurstvo na srečanju in Prosignal d.o.o. za varovanje postavljenih šotorov.

Gostinski del je bil v organizaciji Planinskega doma na Boču, Bojan Kamenšek s.p., tudi njemu za dobro organizacijo in seveda okusno hrano.

Za ODI Zgornje Posotelje
Franci Žerjav