DI Ilirska Bistrica: Zborovanje članov

Na zboru članov v februarju smo delovni invalidi pregledali poslovanje prejšnjega leta, izvolili novo vodstvo društva, podelili priznanja zaslužnim športnikom in sprejeli program dela za tekoče leto.

Priznanja so prejeli športniki in športnice ekip balinarjev,strelcev in ribičev za dosežene uspehe na tekmovanjih invalidov za uvrstitev na državna tekmovanja v organizaciji Zveze za šport invalidov Slovenije (na sliki).

Prednostna naloga in osnovna skrb društva je namenjena ohranjevanju zdravja, reševanju socialnih problemov ter aktivnosti in sodelovanja članov v športu, rekreaciji, druženju in usposabljanju za aktivno življenje in delo.

Za ohranjevanje zdravja imamo letos člani na razpolago 17 terminov v objektih Zveze delovnih invalidov Slovenije, in sicer v Izoli, na Čatežu, Ptuju in Rogaški Slatini. Prav tako bomo omogočili rehabilitacijski program članicama v Termah Dobrna in težje prizadetemu invalidu s spremstvom v Šmarjeških Toplicah. V jeseni pa lahko naši člani koristijo enotedensko letovanje v obmorskem letovišču z usmerjenimi psihosocialnimi terapijami.

Zaradi krize in spremenjene socialne zakonodaje se stiske invalidov poglabljajo. Za premostitev različnih finančnih stisk (nabava in doplačila zdravil, prevozi na preglede in fizioterapijo ipd…) je pomoč društva nujno potrebna.

Rekreacija in šport sta temeljnega pomena, saj prispevata k boljši samopodobi posameznika, večji samozavesti, izboljšanju stikov z okoljem, ohranjevanju in krepitvi zdravja. Po merilih ZDIS bodo naši športniki tekmovali v balinanju, streljanju, športnem ribolovu in pikadu. Balinarji se bodo tudi udeležili prijateljskih balinarskih srečanj, ki jih organizirajo invalidska in druga sorodna društva. Za počastitev našega občinskega praznika in dneva državnosti pa bomo organizator balinarskega srečanja, ki se ga udeleži preko 20 ekip invalidskih društev.

Pa tudi redno rekreativno balinanje, tedenska telesna vadba, organizirani pohodi itd. pripomorejo k boljši telesni kondiciji.

Skrbimo tudi za izobraževanje naših članov. Zaposleni in brezposelni invalidi se lahko udeležujejo dvodnevnih izobraževanj s pravno pomočjo v organizaciji naše Zveze. Pa tudi za prostovoljce v društvu je organizirano izobraževanje.

V sodelovanju z zdravstvenim domom bomo nadaljevali s programi za ohranjanje zdravja in osveščanjem za zdrav življenjski slog.

Že v marcu smo se udeležili strokovnega predavanja o požarni varnosti, med letom pa je predvidenih še nekaj zanimivih predavanj.

Vabimo tudi v delavnice ročnih spretnosti (izdelava nakita, kvačkane rože, pirhi in drugo…)

 

V teh nehvaležnih časih, ker se nam bistveno niža raven že dosežene solidarnosti v sistemu socialnega zavarovanja in ki je v veliki meri prizadela veliko število naših članov, ki morajo preživeti s skromnimi invalidskimi pokojninami ali s skromnimi nadomestili ob izgubi delovnega mesta, moramo biti pri izpeljavi programov dovolj dosledni in tankočutni do različnih težav invalidov.

 

Jožica Žibert