DI Mežiške doline: Iz svečanega prevzema mobilnega bazenskega dvigala

Društvo invalidov Mežiške doline je skupaj z Občino Ravne na Koroškem vstopilo v projekt ZDIS ''Občina po meri invalidov''. V okviru projekta so pristopili k ukrepom za odstranjevanje arhitekturnih ter drugih ovir, prav tako bodo z nakupom raznih pripomočkov in potrebne opreme poskušali zagotoviti bolj enakovreden položaj invalidov ter si prizadevali za njihovo kakovostnejše življenje.

V letošnjem letu so zato skupaj izvedli nakup mobilnega bazenskega dvigala za pomoč invalidom pri vstopanju v vodo. Naprava ni uporabna samo za invalide, ampak jo lahko uporabljajo tudi starejši občani, otroci in odrasli z motnjo v motoričnem razvoju ter nenazadnje tudi ostali z raznimi poškodbami, zaradi katerih jim je vstop v bazen otežen. Dvigalo je mobilno in se lahko uporablja tako v zimskem kot v letnem bazenu na ravnah na Koroškem.