January 2017

KOO Zasavje in Posavje, 20.01.2017

KOO Zasavje in Posavje je v Litiji organizirala usposabljanje "Opolnomočenje invalidov za nosilce aktivnosti na DI" - priprava poročila za FIHO, ZDIS in MDDSZ. Prisotni so bili predsedniki društev in drugi sodelavci v društvih.

Usposabljanje "Opolnomočenje invalidov za nosilce aktivnosti na DI"

Usposabljanje "Opolnomočenje invalidov za nosilce aktivnosti na DI" je bilo namenjeno predsednikom DI, ki so v preteklem letu imeli interni nadzor in novim predsednikom v DI. V prvem delu so se seznanili s pravnimi podlagami za delovanje, definicijo kaj so posebni socialni programi, z vsebino posebnih socialnih programov na lokalni ravni in napotki ob izvedbi ZČ in pripravi poročil.

Usposabljanje "Socialno vključevanje invalidov - delavnice za spodbujanje razvoja človeških virov"

Mentorji posebnega socialnega programa "Socialno vključevanje invalidov - delavnice za spodbujanje razvoja človeških virov" so se srečali na Zvezi delovnih invalidov Slovenije. Izmenjali so si izkušnje, podali predloge za lažje izvajanje delavnic in med drugim predstavili tudi nekaj svojih izdelkov. Štiri mentorice se bodo v letošnjem letu v tej vlogi znašle prvič.
Žal so slabe vremenske razmere botrovale temu, da se srečanja niso mogli udeležiti vsi mentorji.

Poročilo predsednika ZDIS - december 2016

01.12.2016 – 56. seja UO Fiesa; ZDIS; Sprejem pri predsedniku RS g. Borutu Pahorju, predsedniku Državnega zbora RS dr. Milanu Brglezu in predsedniku Vlade RS dr. Miru Cerarju

Seje sva se udeležila s članico UO Fiese Zdenka Ornik.
Dnevni red smo potrdili.
Zapisnik 55. seje UO Fiesa smo potrdili.
Pod točko 2 smo se dogovorili za najemno pogodbo za hotel Fiesa.
Pod točko 3 smo se dogovorili, da bomo naslednjo sejo imeli 13.12.2016 in se dogovorili za investicije v hotel Fiesa.

KOO Obalno kraške regije, 12.01.2017

DI iz KOO Obalno kraške regije so se sestala v Sežani na usposabljanju "Opolnomočenje invalidov za nosilce aktivnosti na DI" - priprava poročila za FIHO, ZDIS in MDDSZ. Obnovili so definicijo in vsebino posebnih socialnih programov ter zahteve iz zakona o društvih in zakona o invalidskih organizacijah na konkretnih primerih, ki so jih izpostavili prisotni. 

Srečanje predsednikov DI, ki imajo aktiv delovnih invalidov in vodjev aktivov

ZAKLJUČKI

1. Poudarjamo, da je potrebna pravilna uporaba termina »aktiv delovnih invalidov«, ki je vezana na določene vsebine.

2. Vse institucije, ki izobražujejo strokovnjake za delo z invalidi, naj v svoje programe vključijo tudi vsebine, ki zadevajo značilnosti in potrebe delovnih invalidov ter potrebne kompetence strokovnjakov za to delo.

MDDI Celje: silvestrovo 2016

Za trenutek pozabimo na skrbi in bolečine,
objemimo se, naj nam bo to darilo,
ki bo vese skrbi in bolečine odneslo daleč vstran
v naša srca pa prineslo radost, mir in veselje.

DI Sevnica: Srečanje odbora Krmelj

Društvo invalidov Sevnica odbor Krmelj je v soboto 17. decembra organiziral novoletno srečanje za člane iz Krmelja, Tržišča in Šentjanža. Srečanja, ki je bilo v gostišču Barbara v Krmelju se je udeležilo 35 članov. Poverjenica odbora je pozdravila prisotne in jim zaželela vse najlepše v novem letu. Ob zvokih harmonike je prisotne vzpodbudil, da so zapeli in zaplesali.

Roman Novšak

DI Sevnica: Novoletno srečanje društva invalidov Sevnica

Leto je naokoli in že smo si nazdravili, čeprav malo zgodaj, v četrtek, 26. 11. 2016, v jedilnici Lisce Sevnica. Pevski zbor Azeleja in muzikantje iz Boštanja so nam popestrili naše srečanje. Lepo zapete pesmi in glasba dokazujejo, da njihov 15-letni trud ni bil zaman. Nastop so popestrili tudi učenci iz osnovne šole Krmelj pod vodstvom mentorice Starič Polone, ki so prikazali plesne točke. Zahvaljujemo se tudi skupini Azaleja in njeni vodji Jonozovič Mariji za trud pri organizaciji kulturnega programa.

DI Sevnica: Tekmovanja ob prazniku občine sevnica

Društvo invalidov Sevnica je v okviru praznika občine Sevnica organiziralo tekmovanje v pikadu, ki je potekalo v prostorih Krajevne skupnosti Krmelj v soboto dne, 19. novembra 2016. Sodelovali so pikadisti iz DI Hrastnika, DI Rimske Toplice ter DI Sevnica. Bolj kot rezultati, je bilo pomembno druženje.